Актюбинская область - Иргизский район

 

Жайсанбай - 030401 Куйлыс - 030407
Жанакурылыс - 030402 Кумтогай - 030408
Иргиз - 030400 Курылыс - 030409
Калалыколь - 030403 Кызыл партизан - 030410
Калыбай - 030404 Нура - 030411
Кирово - 030405 Тельман - 030412
Коминтерн - 030406 Шенбертал - 030413