Кызылординская область - Кармакчинский район

 

III Интернационал - 120514 Жосалы-1 - 120501
Абыла - 120503 Жосалы-2 - 120502
Акжар - 120504 Иркол - 120509
Актобе - 120505 Куандария - 120510
Алдашбай Ахун - 120506 Кызыл жулдыз - 120511
Жанажол - 120507 Торетам - 120513
Жанакала - 120508 Турмагамбет - 120512
Жосалы - 120500