Алма-Атинская (Алматинская область) - Коксуский район

 

Айнабулак - 041201 Коксу - 041206
Актекше - 041202 Кызыл арык - 041207
Акшатоган - 041203 Муканшы - 041208
Алгабас - 041204 Мукры - 041209
Амангельды - 041205 Талапты - 041210
Балпык би - 041200 Шанырак - 041211