Алма-Атинская (Алматинская область) - Панфиловский район

 

Айдарлы - 041306 Коныролен - 041317
Акжазык - 041307 Коргас - 041318
Алмалы - 041308 Лесновка - 041319
Баскунши - 041309 Нагарашы - 041320
Головацкий - 041310 Надек - 041321
Енбекши - 041311 Пенжим - 041322
Жаркент - 041300 Садыр - 041323
Жаркент ауылы - 041313 Сарыбел - 041324
Жаркент-1 - 041301 Сатти жол - 041325
Жаркент-2 - 041302 Суптай - 041326
Жаркент-3 - 041303 Турпан - 041327
Жаркент-4 - 041304 Улькен агаш - 041329
Жаркент-5 - 041305 Улькен шыган - 041328
Кастеев - 041314 Ушарал - 041330
Киши шыган - 041315 Шолакай - 041331
Коктал - 041316