Алма-Атинская (Алматинская область) - Райымбекский район

 

Аксай - 041401 Комирши - 041417
Актасты - 041402 Кызыл шекара - 041418
Алгабас - 041403 Нарынкол - 041419
Болексаз - 041404 Сарыбастау - 041420
Жаланаш - 041405 Сарыжаз - 041421
Жалаулы - 041406 Саты - 041422
Жамбыл - 041407 Сумбе - 041423
Жылысай - 041408 Талас - 041424
Кайнар - 041409 Талды - 041425
Какпак - 041410 Тасаши - 041426
Карабулак - 041411 Тегистик - 041427
Карасаз - 041412 Текес - 041428
Каратоган - 041413 Тогызбулак - 041429
Каркара - 041414 Туйык - 041430
Кеген - 041400 Узынбулак - 041431
Киши Жаланаш - 041415 Шалкоде - 041432
Кокбел - 041416 Шырганак - 041433