Карагандинская область - Жана-Аркинский район

 

Айнабулак - 100501 Кызылжар - 100507
Актау - 100502 Оросительное - 100508
Актубек - 100503 Талдыбулак - 100509
Атасу - 100500 Тогускен - 100510
Атасу станция - 100504 Ынтымак - 100506
Ералиево - 100505